FMC B&H

Izvješće o učešću Ljekarske/Liječničke Komore FBiH na 26. Simpoziju liječničkih komora Središnje i Istočne Europe (ZEVA)

Logo-FMC 26. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA), (Die Zentraleuropäische Vereinigung der Ärzteorganisationen) (http://www.medical-chambers.org) održan je u Budimpešta-i, Republika Mađarska, u periodu od 26.09.2019.-28.09.2019. godine, u organizaciji Liječničke komore Republike Mađarske(MOK, Magyar orvosi kamara/Hungarian medical chamber) (http://www.mok.hu) Predstavnik Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH na navedenom skupu bio je prim. dr. med. Goran Pavić, spec. epidemiolog, predsjednik Komisije / Povjerenstva za međunarodnu saradnju/suradnju sa prezentacijama naslova:


  1. The assuring quality in the health care system (1.R1)
  2. ZEVA 2019-Budapest-National report for the ZEVA 2019 symposium (1.R1)

ZEVA 2019 - Budimpešta - opširnije PDF

01 02 03 04
05 06 07 08

 

 

  1. The assuring quality in the health care system (1.R1)
  2. ZEVA 2019-Budapest-National report for the ZEVA 2019 symposium (1.R1)

ZEVA 2019 - Budimpešta - opširnije PDF

01 02 03 04
05 06 07 08
Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category List Izvješće o učešću Ljekarske/Liječničke Komore FBiH na 26. Simpoziju liječničkih komora Središnje i Istočne Europe (ZEVA)