Registar liječničkih komora, liječničkih društava/udruga i srodnih organizacija

WebIconKomisija/Povjerenstvo za međunarodnu saradnju/suradnju

Na temelju članka 49. i 73. Statuta Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, članka 13. Poslovnika o radu Komisije/Povjerenstva za međunarodnu saradnju/suradnju Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH predsjednik Komisije/Povjerenstva donosi: R E G I S T A R liječničkih komora, liječničkih društava/udruga i srodnih organizacija verzija 2019/H2 (07/08/09/10/11/12-2019)

R E G I S T A R - PDF

Tuzla: 03.10.2019.