FMC B&H

Formirana Ljekarska/Liječnička komora Federacije

Vijest 214.01.2012. godine u Zenici je održana Osnivačka skupština  Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH. Nakon sedam godina pokušaja oformljena je Komora na nivou Federacije.

 Ciljevi Ljekarska/Liječnička komora Federacije su jedinstveno nastupanje prema nadležnim federalnim organima i institucijama iz oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite, kao i evropskim i svjetskim zdravstvenim organizacijama, te uspostavljanje trajnog dijaloga i poboljšanja sistema zdravstvene zaštite i djelovanja ljekarskih komora u Federaciji Bosne i Hercegovine i usklađivanje sa evropskim standardima djelovanja;

uvođenje jedinstvenih i jednoobraznih standarda djelovanja te primjena najboljih praksi na temeljima najviših etičkih, profesionalnih i tehničkih standarda ljekarske struke radi zaštite i unapređenja interesa ljekara.

Konačan cilj je da se sa Komorom doktora medicine RS –a, formira jedinstvena državna komora, a koja bi mogla da se pridruži  Stalnom komitetu europskih liječnika (CPME). CPME se sastoji od vodećih predstavnika nacionalnih medicinskih organizacija unutar Europske unije. Cilj organizacije je da koordinira stavove i interese profesionalnih medicinskih organizacija u različitim područjima zdravstva i socijalne politike u namjeri da predstavlja evropske institucije s jedinstvenim glasom.

Prisutne delegate i predsjednike kantonalnih komora Federacije BiH pozdravili su Federalni ministar zdravstva – Rusmir Mesihović, premijer Vlade ZDK – Fikret Pljevljak i Kantonalna ministrica zdravstva – Senka Imamović-Balorda.

Za prvog predsjednika izabran je Harun Drljević (Ljekarska komora ZDK), a zamjenice predsjednika su: Dramac Vesna (Ljekarska komora SBK) i Viteškić Smiljana (Ljekarska komora KS). Iz ljekarske komore Zeničko – dobojskog kantona u Izvršni odbor je izabran Anto Jelić, a u Nadzorni odbor Edina Pepić-Kapidžić.

Proteklih dana na adresu prvog predsjednika – Haruna Drljevića, stigle su mnogobrojne čestitke, od kojih izdvajamo predsjednika Njemačke ljekarske komore – dr Frank Ulricha Montgomery, generalnog  sekretara Svjetske medicinske asocijacije – dr Otmar Kloibera, dr Ramin Parse-Parsi-generalnog sekretara Njemačke ljekarske komore i Domen Podnara – Odjel za međunarodnu saradnju Njemačke ljekarske komore.

Za organizaciju Osnivačke skupštine Ljekarske/Liječničke komore F BiH zasluge pripadaju i članovima Ljekarske komore Zeničko – dobojskog kantona.

Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Categories Formirana Ljekarska/Liječnička komora Federacije