FMC B&H

Podrška Sindikatu doktora medicine i stomatologije

Logo-FMC Bez obzira što Komora nema nikakvih ingerencija u procesu pregovaranja sa Vladom (Vladama) oko donošenju i potpisivanju kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, Ljekarska / Liječnička komora Federacije BiH je uvijek i nedvosmisleno podržavala sve aktivnosti Sindikatata doktora medicine i stomatologije uključujući i organizovanje i provođenje štrajka.

Već duže vrijeme Federalna komora u javnosti naglašava loš socijalno statusni položaj i loše plate što je rezultiralo masovnim, epidemijskim odlaskom liječnika iz BiH. Štrajk, koji je organizirao Sindikat doktora medicine i stomatologije, se zbog toga čini apsolutno opravdan. Molimo građane i pacijente da to shvate. Potpisivanje adekvatnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije kao one subpopulacije zdravstvenih radnika koji čine kičmu svakog zdravsrvenog sistema na svijetu (pa i kod nas), može zaustaviti ova negativna dešavanja. Pozivam kolege na solidarnost, pogotovo one koje rade u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH 
Prim.dr. Harun Drljević

Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Categories Podrška Sindikatu doktora medicine i stomatologije