FMC B&H

Tijela Komore

 


Predsjedništvo Komore

  1. dr. Amila Bećirović - Predsjednik

Skupština Komore

  1. Prof. dr. Amer Iglica - Predsjednik
  2. Prim. dr. Frano Perić - zamjenik predsjednika

Izvršni odbor Komore

  1. dr. Raho Spahović - predsjednik

  2. dr. Jasenka Herceg - zamjenik predsjednika

Nadzorni odbor

 


 

Spisak delegata za Izbornu skupštinu Federalne ljekarske/liječničke komore

Ljekarska/Liječnička komora Sarajevskog kantona/županije

 

Ljekarska/Liječnička komora Tuzlanskog kantona/županije

 

Ljekarska/Liječnička komora Zeničko – dobojskog kantona/županije

 

Ljekarska/liječnička komora Srednjebosanskog kantona/županije

 

Ljekarska/liječnička komora Unsko-sanskog kantona/županije

 

Ljekarska/liječnička komora Podrinjskog kantona/županije

 

Liječnička komora Hercegbosanske županije

 

Lječnička komora Županije Posavske

 


Vi ste ovdje: Home Tijela Komore